Skip to main content

Priser och avgifter

Klicka på länken nedan för att få upp en popup med prisinformation och Arenalayout.
Alla priser är inklusive serviceavgifter.

Arenaskiss och Priser

Pristypsförteckning
Du kan välja mellan att få dina biljetter på ett plastkort eller som enskilda biljetter.

Vill du ha dina matcher på ett Plastkort skickat hem till dig, välj en av följande pristyper:
Ord Kort === Paket kort Ordinarie
Ungd Kort === Paket kort Ungdom
Pens Kort === Paket kort Pensionär
Stud Kort === Paket kort Student
RuOrd Kort === Paket rullstol Ordinarie kort
RuUng Kort === Paket kort rullstol Ungdom
RupPen kort === Paket kort rullstol Pensionär
RuStud kor === Paket kort rullstol Student
Klack15 Ko === Paket Klack Kort, från 15 år
GbOrd Kort === Paket kort Görbillig Ordinarie
GbUng Kort === Paket kort Görbillig Ungdom
GbPen Kort === Paket kort Görbillig Pensionär
GbStu Kort === Paket kort Görbillig Student

Vill du ha dina matcher som Enskilda Biljetter, välj en av följande pristyper:
Ord Bilj === Paket Ordinarie biljett
Ungd Bilj === Paket Ungdom biljett
Pens Bilj === Paket Pensionär biljett
Stud Bilj === Paket Student biljett
RuOrd Bilj === Paket rullstol Ordinarie biljett
RuUng Bilj === Paket rullstol Ungdom biljett
RuPen Bilj === Paket rullstol Pensionär biljett
RuStu Bilj === Paket rullstol Student biljett ny
Klack15 Bi === Paket Klack Biljett, från 15 år
GbOrd Bilj === Paket Görbillig Ordinarie biljett
GbUng Bilj === Paket Görbillig Ungdom biljett
GbPen Bilj === Paket Görbillig Pensionär biljett
GbStu Bilj === Paket Görbillig Student biljett