Skip to main content

Villkor och bestämmelser

ANVÄNDARVILLKOR

Ditt samtycke till dessa villkor, och hur dessa villkor kan ändras

Du befinner dig nu på en webbplats som tillhör Frölunda HC, eller granskar ett e-postmeddelande, som tillhandahåller funktioner och tjänster för köp och administration av biljetter och paket som arrangeras av Frölunda HC. Dessa tjänster går under samlingsnamnet 'Tilläggstjänster' tillhandahålls av Frölunda HC. Nedan följer de Användarvillkor som reglerar din användning av dessa Tilläggstjänster. När du använder tjänsterna kan du se länkar som, när du klickar på dem, tar dig till webbplatser som drivs av Frölunda HC eller andra aktörer som inte är en del av Tilläggstjänsterna. Läs igenom villkoren för användning av dessa webbplatser och tjänster, eftersom andra villkor gäller dessa webbplatser och tjänster. Om det finns en konflikt mellan villkoren, gäller dessa Villkor.

Genom att använda dessa Tilläggstjänster, åtar du dig att dig att följa dessa Villkor.

Frölunda HC har rätt att ändra dessa Villkor när som helst. En ändring av Villkoren blir gällande för all användning av Tilläggstjänster som sker efter det att information om ändringen lagts ut på webbsidan. Du bör därför granska Villkoren på webbsidan med jämna mellanrum för att se om de har ändrats.

Uppförandekod

När du använder denna webbplats ('Webbplatsen') medger du att du kommer att följa alla tillämpliga lagar, regler och förordningar, och att du inte kommer:
•Använda Webbplatsen för olagliga ändamål,
•Uppträda som en annan person eller företag, vare sig verkliga eller fiktiva,
•Samla in information om Webbplatsens användare,
•Använd något område av Webbplatsen för annat ändamål än användning av de Tilläggstjänster som tillhandahålls på Webbplatsen.

Överträdelse av bestämmelser

Om Du bryter mot bestämmelserna i dessa Villkor kan Du helt eller delvis stängas av från möjligheten att använda Tilläggstjänster. Det kan exempelvis innebära att Ditt säsongskort eller andra typer av biljetter kan bli ogiltiga och att du i yttersta fall kan bli ersättningsskyldig gentemot Frölunda HC. Om anspråk eller krav riktas mot Frölunda HC eller dess anställda som följd av att Du har brutit mot Villkoren eller har gjort intrång i annans immateriella rättigheter kan detta också leda till ersättningsskyldig för Dig gentemot Frölunda HC.

Registrering av användarnamn och lösenord

För att kunna använda Dig av Tilläggstjänster måste Du ha ett användarnamn och ett lösenord. Detta får Du av Frölunda HC eller genom att registrera Dig på Webbsidan. Du är själv ansvarig för att ditt användarnamn och ditt lösenord hålls hemliga. Detta är viktigt eftersom Du blir ansvarig för alla beställningar och andra åtgärder som sker med användning av ditt användarnamn och/eller lösenord. Detta gäller alltså även om det är någon obehörig som har använt ditt användarnamn och/eller lösenord. Om Ditt användarnamn eller lösenord inte kan bekräftas/verifieras kan följden bli att Du inte kan använda Tilläggstjänster.

Elektroniska biljetter

Vissa av tjänsterna innebär att elektroniska biljetter antingen vidarebefordras genom e-post eller att de görs tillgängliga direkt på en webbsida. Elektroniska biljetter kan skrivas ut, kopieras, sparas och även skickas vidare till andra, antingen efter att de skrivits ut på papper eller elektroniskt. Det är endast den första kopian eller utskriften av den elektroniska biljetten som uppvisas eller skannas vid inpassering för inträde till ett evenemang som är giltig. I och med att den första kopian av biljetten uppvisats eller skannats vid inträde blir alla andra kopior/utskrifter av samma biljett ogiltiga och kan ej användas för inträde. Du är själv ansvarig för att säkra att obehöriga inte får tillgång till Dina elektroniska biljetter. Skydda därför ditt lösenord och se till att andra inte får tillgång till Dina elektroniska biljetter. Arrangören är inte ansvarig om någon obehörig person genom kopiering eller på annat sätt får tillgång till någon av Dina biljetter och utnyttjar dessa, så att Din biljett därmed blir ogiltig. Du ansvarar själv för fel vid vidarebefordran/överföring av biljett som beror på att Du feladresserat e-post.